Top elektroniskā apmācību programma „Iepazīsti sevi un pasauli”

Akciju sabiedrība “Datorzinību centrs” sadarbībā ar Jelgavas reģionālo Pieaugušo izglītības centru (JRPIC), Jelgavas 2. sanatorijas internātpamatskolu (J2ISK) un Jelgavas pašvaldību īsteno projektu “Interaktīvo elektronisko mācību līdzekļu izveide un integrācija pedagoģiskās korekcijas programmās”. Tā ietvaros top elektroniskā apmācību programma „Iepazīsti sevi un pasauli”.

Projekta mērķi ir izveidot interaktīvu elektronisku apmācību programmu “Iepazīsti sevi un pasauli”, paaugstināt pedagogu kvalifikāciju e-apmācību izmantošanā un veidošanā un mazināt jauniešu sociālo atstumtību.

“Iepazīsti sevi un pasauli” programmā tiks iekļautas četras tematiskās jomas: Datorzinības, Sociālo prasmju attīstīšana, Telpiskās un loģiskās domāšanas attīstīšana un Karjeras izglītība. Mācību programmu veido Jelgavas reģionālā Pieaugušo izglītības centra speciālisti un Jelgavas 2. sanatorijas internātpamatskolas skolotājas.

Tematiskās jomas Datorzinības veidotāja, Jelgavas 2. sanatorijas internātpamatskolas skolotāja Sanita Baškevica stāsta: “Skolēni ar šīs tematiskās jomas palīdzību varēs apgūt zināšanas par teksta, tabulu un attēlu apstrādi programmā Microsoft Word, iepazīties ar bezmaksas attēlu apstrādes programmu Irfan Wiew, kā arī uzzināt informācijas ieguves un komunikācijas līdzekļu izmantošanas iespējas Internetā. Piemēram: iepazīties ar Google darbības pamatprincipiem, jēdzieniem un terminiem, kas saistīti ar globālā tīmekļa lietošanu un dažādiem drošības apsvērumiem internetā.”

Tematiskās jomas Sociālo prasmju attīstīšana veidotāja 2. sanatorijas internātpamatskolas sociālā pedagoģe Marina Sidorova stāsta: „Materiālā būs iekļauta informācija par sociālajām prasmēm, kuras ir nepieciešamas veiksmīgas karjeras veidošanai. Tiks apskatīti tādi temati kā sociālas prasmes jēdziens, Latvijas izglītības sistēma, izglītības iespējas pēc 9. klases, CV un motivācijas vēstules rakstīšana, kā arī būs iekļauta informācija par darba intervijas būtību. Skolēniem noderēs arī zināšanas par sociālajām prasmēm, kuras nepieciešamas patstāvīgai dzīvei, piemēram, par personisko budžetu, dokumentu iesniegšanu, preses abonēšanu un sūtījumu adresēšanu.”

Materiālu apmācību programmai „Iepazīsti sevi un pasauli” par telpiskās un loģiskās domāšanas attīstīšanu gatavo JRPIC galvenā speciāliste jauniešu izglītības jautājumos Solvita Romanova, kura stāsta: „Programmā vizuāli saistošā un interesantā formā izstrādāti dažādi telpiskās, loģiskās domāšanas uzdevumi un uzmanības vingrinājumi, kas ļaus skolēniem labāk apgūt vispārizglītojošos priekšmetus.”

Savukārt Karjeras izglītības programmas izstrādātāja, JRPIC Skolu atbalsta nodaļas vadītāja Skaidrīte Bukbārde stāsta: „Materiālā iekļauta informācija, kas būtu skolēnam jāzina, plānojot savu karjeru, izvērtējot karjeras iespējas, kā arī piedāvāti uzdevumi, lai skolēniem palīdzētu izprast savas intereses un spējas un izpētīt kādās profesijās šīs spējas un intereses ir būtiskas. Skolēniem būs iespēja iepazīt dažādas interesantas profesijām, kuras var apgūt pēc 9. klases beigšanas Zemgales reģiona profesionālās izglītības iestādēs.”

E-apmācību sistēma tiek ieviesta Jelgavas 2. sanatorijas internātpamatskolā, kur SIA „Datorzinību centrs” projekta laikā veic arī apmācības un mācību programmas sagatavošanas vides modernizāciju.

Nozīmīgs šī projekta īstenošanas ieguvums ir ne tikai skolēnu pilnvērtīga iekļaušanās sabiedrības dzīvē, bet arī pedagogu tālākizglītība un viņu profesionalitātes pilnveidošanās, apgūstot jaunas prasmes un izveidojot inovatīvus mācību materiālus, kas pēc projekta īstenošanas būs pieejami arī citām skolām.

Projekta kopējās izmaksas ir 62 651.07 latu un tā avoti ir Eiropas Sociālā fonds, kas sedz 80%, un valsts budžets, kas sedz 20% no projekta izmaksām. Projektu “Interaktīvo elektronisko mācību līdzekļu izveide un integrācija pedagoģiskās korekcijas programmās” paredzēts noslēgt šovasar.

Informāciju sagatavoja

Jelgavas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību sektora speciāliste

Laura Majore

Atgriezties