Ieviesīs inovatīvas e-apmācību metodes

Projekta „Interaktīvo elektronisko mācību līdzekļu izveide un integrācija pedagoģiskās korekcijas programmās” laikā tiks izveidota inovatīva e-apmācību programma „Iepazīsti sevi un pasauli”.

Septembrī SIA „Datorzinību centrs” pārstāvji iepazīstināja Jelgavas reģionālā pieaugušo izglītības centra (JRPIC) speciālistus un Jelgavas 2. sanatorijas internātpamatskolas (J2ISK) pedagogus ar elektroniskās apmācību programmas „Iepazīsti sevi un pasauli” materiālu veidošanas metodoloģiju. Jaunā e-pamācību programma top projekta „Interaktīvo elektronisko mācību līdzekļu izveide un integrācija pedagoģiskās korekcijas programmās” laikā no 2007. gada 1. augusta līdz 2008. gada 30. jūnijam.

Inovatīvajā e-apmācību programmā „Iepazīsti sevi un pasauli” tiks iekļautas četras tematiskās jomas: Datorzinības, Sociālo prasmju attīstīšana, Telpiskās un loģiskās domāšanas attīstīšana un Karjeras izglītība. Projekta galvenais mērķis ir dažādu mācību procesu traucējošu faktoru ietekmes mazināšana un pārvarēšana pedagoģisko korekcijas programmu attīstības un inovatīvu mācību kursu izveides ceļā. E-apmācības programma ar vizuāliem materiāliem ļaus sagatavot skolēnus reālām dzīves situācijām, izspēlējot dažādas situācijas virtuālā realitātē. Savukārt telpiskās un loģiskās domāšanas prasmju attīstīšana ļaus skolēniem labāk apgūt vispārizglītojošos priekšmetus.

Apmācību programmas materiālu sagatavošanā piedalās Jelgavas reģionālā pieaugušo izglītības centra speciālisti un Jelgavas 2. sanatorijas internātpamatskolas pedagogi, SIA „Datorzinību centrs” rūpējas par tehnisko nodrošinājumu un programmatūras licencēm, kā arī apmāca JRPIC speciālistus un J2ISK pedagogus, turklāt projekta laikā sistēmas lietošanā apmācīti tiks arī 50 J2ISK skolēni.

Jelgavas 2. sanatorijas internātpamatskolā bērni apgūst pamatizglītību pēc vispārizglītojošo skolu mācību standartiem un būtiski ir nodrošināt šiem skolēniem iespēju paplašināt redzesloku, attīstīt sociālās prasmes, mācīties iekļauties sabiedrībā un risināt konfliktus.

Otrs nozīmīgs šī projekta realizācijas ieguvums būs pedagogu tālākizglītība un viņu profesionalitātes pilnveidošanās, apgūstot jaunas prasmes un izveidojot inovatīvus mācību materiālus, kas pēc projekta īstenošanas būs pieejami arī citām skolām. Tādējādi tiks sniegts profesionāls atbalsts citām izglītības iestādēm gan reģionā, gan visā Latvijā.

Projekta kopējās izmaksas ir 62 651.07 latu un tā avoti ir Eiropas Sociālā fonds, kas sedz 80%, un valsts budžets, kas sedz 20% no projekta izmaksām.

Informāciju sagatavoja

Jelgavas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību sektora speciāliste

Laura Majore

Atgriezties