SIA „Datorzinību centrs” sadarbībā ar Jelgavas reģionālais pieaugušo izglītības centru un Jelgavas 2. sanatorijas internātpamatskolu uzsācis projektu „Interaktīvo elektronisko mācību līdzekļu izveide

SIA „Datorzinību centrs” sadarbībā ar Jelgavas reģionālais pieaugušo izglītības centru un Jelgavas 2. sanatorijas internātpamatskolu uzsācis projektu „Interaktīvo elektronisko mācību līdzekļu izveide un integrācija pedagoģiskās korekcijas programmās”.

Projekta mērķis ir dažādu mācību procesu traucējošu faktoru ietekmes mazināšana un pārvarēšana pedagoģisko korekcijas programmu attīstības un inovatīvu mācību kursu izveides ceļā.

Lai mērķi sasniegtu, laikā no 2007. gada 1. augusta līdz 2008. gada 30. jūnijam tiks izveidota inovatīva e-apmācību programma „Iepazīsti sevi un pasauli”, apmācīti darbam ar e-mācību sistēmu un mācību materiālu veidošanas rīkiem Jelgavas reģionālā pieaugušo izglītības centra (JRPIC) speciālisti un Jelgavas 2. sanatorijas internātpamatskolas (J2ISK) pedagogi, 2. sanatorijas internātpamatskolai tiks piegādāts tehniskais nodrošinājums, programmatūras licences, kā arī sistēmas lietošanā apmācīti 50 internātpamatskolas skolēni.

Materiālus e-apmācību programmai „Iepazīsti sevi un pasauli”, kas sastāvēs no četrām tematiskajām jomām - Datorzinības, Sociālo prasmju attīstīšana, Telpiskās un loģiskās domāšanas attīstīšana un Karjeras izglītība - gatavos Jelgavas reģionālā pieaugušo izglītības centra speciālisti, savukārt SIA „Datorzinību centrs” veiks apmācības un mācību programmas sagatavošanas vides modernizāciju, lai varētu ieviest e-pamācību sistēmu.

Piecdesmit J2ISK skolēniem e-apmācības programma ar vizuāliem materiāliem ļaus sagatavoties reālām dzīves situācijām, izspēlējot dažādas situācijas virtuālā realitātē. Programmā ietvertie materiāli, kas attīsta telpiskās un loģiskās domāšanas prasmes, ļaus skolēniem labāk apgūt vispārizglītojošos priekšmetus.

Nozīmīgs šī projekta realizācijas ieguvums būs ne tikai skolēnu pilnvērtīga iekļaušanās sabiedrības dzīvē, bet arī pedagogu tālākizglītība un viņu profesionalitātes pilnveidošanās, apgūstot jaunas prasmes un izveidojot inovatīvus mācību materiālus, kas pēc projekta īstenošanas būs pieejami arī citām skolām. Tādējādi tiks sniegts profesionāls atbalsts citām izglītības iestādēm gan reģionā, gan visā Latvijā.

Projekta kopējās izmaksas ir 62 651.07 latu un tā avoti ir Eiropas Sociālā fonds, kas sedz 80%, un valsts budžets, kas sedz 20% no projekta izmaksām.

Informāciju sagatavoja

Jelgavas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību sektora speciāliste

Laura Majore

Atgriezties