Izzinām veselības tēmu praktiski radošā veidā
Vieta: Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33

2015. gada 14. aprīlī plkst. 12.00 Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) notika sociālo zinību konkurss 5. klašu skolēniem – „Būsim veseli”. Konkursā piedalījās astoņas komandas piecu cilvēku sastāvā, pārbaudot savas prasmes un iemaņas astoņos kontrolpunktos – stacijās, pildot uzdevumus, kas saistīti ar veselību tēmu.

Komandas bija padomājušas par savu vizuālo tēlu, izmantojot kādu kopēju elementu, piemēram, cepuri, lakatu, kreklu. Vienoti sajūtās un koptēlā, piektklasnieki ar azartu ieņēma vietu kādā no kontrolpunktiem – stacijām.

Katrā no stacijām uzdevums bija jāveic ierobežotā laikā un, atskanot svilpes signālam, jādodas uz nākamo kontrolpunktu.

Pirmajā stacijā dalībniekiem bija iespēja uzzināt, kā cietušajam pareizi jāsniedz pirmā palīdzība, mācoties veikt sirds masāžu un elpināšanu manekenam. Pēc tam iegūtās zināšanas tika liktas lietā, izspēlējot lomu spēli.

Otrajā stacijā – „Drošība un riski” – dalībnieki veidoja domu karti, izmantojot dotos atslēgas vārdus.

Higiēna bija trešās stacijas tēma, kur dotie apgalvojumi bija jāsagrupē divās kategorijās – tie, kas, viņuprāt, ir pareizi un tie, kas ir nepareizi.

Darbošanās ceturtajā kontrolpunktā – „Esi brīvs no atkarībām”, bērnos izsauca vislielāko jautrību, jo viņiem bija jāpielaiko „reibuma brilles”, jāmēģina noiet daži metri un jāuzraksta savs vārds. Šajā uzdevumā varēja iejusties iereibuša cilvēka ādā un saprast, kā jūtas cilvēks alkohola reibumā. Pēc briļļu pielaikošanas bija dzirdami neviltoti secinājumi par to, ka paši alkoholu nelietos, jo esot briesmīgi, ka nevar normāli paiet un uzrakstīt savu vārdu.

Viena no būtiskākajām veselīga dzīvesveida sastāvdaļām ir sabalansēts uzturs, tāpēc piektajā kontrolpunktā komandām vajadzēja izlemt, kurā uztura piramīdas maketa „plauktiņā” un kādā daudzumā liekami sagatavotie pārtikas produktu attēli. Ja gadījās kļūdīties, tad kļūdas tika izskaidrotas.

Būtiska ir prasme atrast vajadzīgo informāciju un neapmaldīties faktu un datu jūklī. Šī prasme tika pārbaudīta sestajā stacijā, liekot komandām sameklēt atbildes uz konkrētiem jautājumiem no dažādiem palīgmateriāliem – enciklopēdijām, brošūrām, grāmatām.

Septītajā stacijā skolēni pildīja testu „Veseli zobi”, bet astotajā – risināja krustvārdu mīklu par veselīga uztura tēmu.

Papildus prieka devu starpbrīdī sagādāja ierīkotais foto stūrītis „ārsta kabinets”, kur dalībniekiem bija iespēja ļauties foto sesijai individuāli vai kopā ar komandas biedriem, izmatojot pieejamos rekvizītus, piemēram, ārsta uzsvārci, fonendoskopu, asinsspiediena mērītāju, tabulu redzes pārbaudei.

Tikmēr žūrija apkopoja komandu rezultātus, izvirzot šādas nominācijas: viszinošākā – Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, erudītākā – Jelgavas 4. vidusskola, attapīgākā – Jelgavas 3. sākumskola, neatlaidīgākā – Jelgavas 1. internātpamatskola, zinātkārākā – Jelgavas 6. vidusskola, draudzīgākā – Jelgavas 4. sākumskola, centīgākā – Jelgavas 2. pamatskola, patstāvīgākā – Jelgavas 5. vidusskola. Katra komanda saņēma arī pārsteiguma balvas.

Konkursu organizēja un vadīja jauniešu atbalsta grupa „Jaunie līderi” sadarbībā ar Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes Veselības aprūpes un veicināšanas nodaļu, Jelgavas pilsētas vēstures un sociālo zinību metodisko apvienību un Jelgavas pilsētas izglītības iestādēm.

Skolēni ar entuziasmu iesaistījās aktivitātēs, gan apliecinot savas jau esošās zināšanas, gan iemācoties ko jaunu. Domājams, ka turpmāk konkursa moto – „Izvēlies veselīgo!” – kļūs arī par daļu no viņu ikdienas.

Galerija

Konkurss skolēniem "Būsim veseli!"
Atgriezties