Noslēgumam tuvojas pirmais mācību gads latviešu valodas apguves projektā

2014. gada septembrī ZRKAC uzsāka īstenot Sabiedrības integrācijas fonda finansētu projektu „Latviešu valodas apguve un pilnveide pieaugušajiem Jelgavā”, kurš sniedz iespēju divus mācību gadus nodrošināt bezmaksas latviešu valodas apguves kursus Jelgavas un reģiona mazākumtautību cilvēkiem un nepilsoņiem.

Šī gada 27. oktobrī mācības uzsāka 6 kursu grupas un latviešu valoda tiek apgūta 5-os valodas prasmes līmeņos: pamata līmenī A1, A2 valodas prasmes pakāpēs latviešu valoda tiek apgūta no pašiem pamatiem, vidējā līmeņa B1 un B2 pakāpēs - uzlabotas jau esošās zināšanas un augstākā līmeņa C1 pakāpē valodas lietojums jau tiek pilnveidots.

Kursos mācās cilvēki no dažādām valstīm - Ķīnas, Azerbaidžānas, Ukrainas, Krievijas, ASV, kā arī no Latvijas, un tas paver plašas iespējas savstarpējai pieredzes un kultūras dažādību apmaiņai. Vislielākais no citām valstīm atbraukušo skaits starp kursu dalībniekiem ir no Ķīnas - 17 cilvēki.

Šobrīd nobeigumam tuvojas 1. mācību gads, par kura rezultātiem ir prieks. Pēc 5 mēnešu darba no 90 kursu dalībniekiem mācības beidz 89 projekta dalībnieki, un katrs no viņiem ir pilnveidojis savu latviešu valodas prasmi vismaz par vienu valodas prasmes pakāpi. Daudziem projekta dalībniekiem labākas valodas zināšanas ir nepieciešamas profesionālo pienākumu veikšanai, tāpēc 46 projekta dalībnieki 18. un 24. martā kārtos Valsts izglītības satura centra valodas prasmes pārbaudījumu, lai saņemtu valsts valodas prasmes apliecību. Tomēr kursos iegūtais nav tikai labākas latviešu valodas zināšanas, bet arī apzinātāka un apjaustāka piederības izjūta Latvijai, uzzinot un izprotot vēsturi, kultūru un tradīcijas, atrodot kopīgo, kas vieno, nevis šķir. 

Vera, kurai šobrīd ir 32 gadi un kura dzīvo un strādā Jelgavā, saņemot kursu nobeiguma apliecību, sacīja „Gods kalpot Latvijai!”

Ana atbraukusi uz Latviju no Maskavas un dzīvo Jelgavā 8 mēnešus. Līdz kursiem Ana latviešu valodu mācījās pašmācības ceļā un pieteikties mācībām projektā atnāca ar latviešu valodas mācību grāmatām somā, saprotamā latviešu valodā stāstot par to, kā pati pašmācības ceļā mēģina mācīties runāt latviski. Kursu laikā progress ir tik liels, ka valodas prasmes atestācijas pārbaudījumu Ana kārtos atbilstoši vidējam valodas prasmes līmenim, kas nereti ir sarežģīti pat ilgus gadus Latvijā dzīvojošiem.

Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu. Par raksta saturs atbild Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs.

Atgriezties