Pirmais mācību gads veiksmīgi beidzies

Sabiedrības integrācijas fonda projekta „Latviešu valodas apguve un pilnveide pieaugušajiem Jelgavā” (Līgums nr. 2014.LV/LV/1/4-1/030) pirmais mācību gads ir veiksmīgi noslēdzies.

Mācības sākās pērnā gada rudenī. Pirmās grupas kursus uzsāka 27. oktobrī. Laika posmā no 27.10.2014. līdz 23.03.2015. kursos mācījās 90 cilvēki. Atbilstoši sākotnējam valodas prasmes līmenim projekta dalībnieki mācījās 5 dažādās valodas prasmes pakāpēs. Viena grupa (15 cilvēki) bija iesācēji, kuri latviešu valodu sāka apgūt no pašiem pamatiem. Šajā grupā mācījās 15 ķīnieši, kuri pirmo reizi saskārās ar latviešu valodas skaņu un rakstu sistēmu, cenšoties apgūt valodu atbilstoši pamata līmeņa 1. pakāpei (A1).

Divas grupas (30 cilvēki) tika nokomplektētas no valodas apguvējiem ar minimālām priekšzināšanām. Viņi latviešu valodu mācījās pēc pamata līmeņa 2. pakāpes (A2) programmas. Šajās grupās satikās cilvēki, kuri Latvijā iebraukuši no dažādām valstīm: Lietuva, Azerbaidžāna, Krievija, ASV, Ukraina, Maurīciju salas. 

2 grupas (30 cilvēki) apguva Latviešu valodas prasmi vidējā līmenī - B1 un B2 pakāpē, bet 1 grupa (15 cilvēki) pilnveidoja savu latviešu valodas prasmi augstākajā - C1 valodas prasmes pakāpē.

Projekta īstenotājus priecē arī sasniegtais rezultāts, jo pirmajā projekta īstenošanas gadā latviešu valodu bezmaksas kursos apguva 90 cilvēki, no kuriem 89 kursus sekmīgi pabeidz, uzlabojot savu latviešu valodas prasmi vismaz par vienu pakāpi.

Pēc 100 stundu programmas apguves un 4 mēnešu nopietna darba, projekta dalībniekiem bija iespēja Valsts izglītības satura centrā kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi, lai saņemtu valsts valodas prasmes apliecību. Šo iespēju sekmīgi izmantoja 35 projekta dalībnieki, kuri ieguva valsts valodas apliecību par augstāku valodas līmeni, nekā viņiem bija pirms mācību uzsākšanas.

Iegūtās valodas zināšanas izglītojamajiem palīdzēs gan ikdienas saziņā, gan profesionālo pienākumu veikšanai.

Pirmais mācību gads projekta īstenošanā ir noslēdzies, bet septembrī sāksies otrais, kurā vēl 90 interesentiem būs iespēja mācīties latviešu valodu bezmaksas kursos.

Projekta īstenotāji uzskata, ka šādi kursi ir patiesi nozīmīgi sabiedrības integrācijas un saliedētības veicināšanai, jo saprasties mēs varam tikai tad, ja viens otru saprotam.

Par reģistrēšanos uz kursiem 2015./2016. mācību gadā interesēties ZRKAC, Svētes ielā 33, Jelgavā.
Projekta vadītāja: Astra Vanaga, tālrunis 63012159, e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv

 

Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu. Par raksta saturu atbild Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs.

Galerija

Pirmais mācību gads veiksmīgi beidzies
Atgriezties