Iespēja iegūt metinātāja profesionālo kvalifikāciju, kārtojot eksāmenu ZRKAC
Vieta: Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra Metālapstrādes mācību parks, Krišjāņa Barona iela 40
Ja esat ieguvuši metināšanas iemaņas strādājot vai pašmācības ceļā, bet Jums nav izglītības dokumenta, kas apliecina šīs prasmes, Jums ir iespēja pieteikties eksāmenam Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā un iegūt valsts atzītu dokumentu par profesionālo kvalifikāciju profesijā „Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)”.
 
Papildus informāciju par šo iespēju var iegūt, sazinoties ar ZRKAC Metālapstrādes mācību parka vadītāju Māri Ernstsonu pa tālruni 26171465 un ierodoties uz konsultācijām klātienē: ZRKAC Metālapstrādes mācību parkā, Krišjāņa Barona ielā 40.
 
Vairāk informācijas par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu un to, kas jādara, lai kompensētu izmaksas par savas profesionālās kompetences novērtēšanu - soli pa solim - uzzini šeit.
Atgriezties