Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide

09.05.2023.
 

Vairāk nekā 11 000 nodarbināto pieteikušies digitālo prasmju pilnveidei mācībās pieaugušajiem

Apgūt vai pilnveidot savas digitālās prasmes Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb Mācības pieaugušajiem 9. kārtā ir izvēlējušies 11 015 nodarbinātie. Lielākais pieteikumu skaits saņemts izglītības programmās, kas piedāvā apgūt digitālās prasmes datu analīzē, mārketingā un projektu vadībā. Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotā projekta pēdējā uzņemšanas kārtā strādājošie varēja pieteikties kādai no 197 piedāvātajām izglītības programmām.

Pieteikties  digitālo prasmju apgūšanai no pamata līdz augstākam līmenim varēja ikviens nodarbinātais no 25 gadu vecuma, izvēloties mācīties kādā no profesionālās pilnveides izglītības programmām, studiju moduļiem vai studiju kursiem.

Vislielākais pieteikumu skaits, 5275 pieteikumi, saņemts profesionālās pilnveides izglītības programmās. Pieprasītākās no tām ir foto un video tehnikas digitālā satura veidošanā, digitālā biroja darba vadība, kā arī projektu vadība ar Agile, Scrum, Lean, Kanban. Studiju kursiem pieteicās 4507 nodarbinātie, vislielākais pieteikumu skaits saņemts akciju tirgus investīciju analīzes pamatkursā, biznesa analītikā ar PowerBI, Etsy.com e-komercijas platformas pamatkursā. Savukārt studiju moduļus izvēlējās apgūt 1233 nodarbinātie, populārākie studiju moduļi ir ievads tīmekļa vietnes izstrādē (programmēšanas pamati), ievads robotikā un Arduino kontrolleru vadībā, kā arī digitālā mārketinga rīki un stratēģijas. No 11 015 saņemtajiem pieteikumiem 75% ir saņemti no sievietēm, savukārt 25%  - no vīriešiem. 

“Digitālās transformācijas procesi, kā arī Covid 19 izraisītā krīze ir akcentējusi jau pastāvošo digitālo plaisu, pievēršot arvien lielāku uzmanību vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai ikvienam nodarbinātam gan starptautiskā, gan vietējā līmenī. Tāpēc ir zīmīgi, ka projekta pēdējā pieteikšanās kārta ir veltīta tieši digitālo prasmju apguvei, mācību klāstā piedāvājot izglītības programmas gan tiem, kas ir savu digitālo prasmju attīstības sākumā, gan tiem, kam jau ir uzkrāta pieredze un zināšanas. Augstais saņemto pieteikumu skaits liecina par iedzīvotāju profesionālās pilnveides ambīcijām. Tas apliecina jau notikušu domāšanas maiņu, ka ieguldot savā un savu prasmju attīstībā ikviens būs ieguvējs gan personiskajā labklājībā, gan darba tirgū,” uzsver VIAA direktore Dita Traidās.

Apgūt digitālās prasmes 9. kārtā piedāvāja 44 izglītības iestādes visā Latvijā. Lai pilnveidotu esošās vai iegūtu jaunas digitālās prasmes, nodarbinātie varēja izvēlēties izglītības programmu, kas kopumā aptver 5 digitālās kompetences: informācijas apstrāde/informācijas un datu pratība; komunikācija un sadarbība; digitālā satura veidošana; drošība; problēmu risināšana.

Analizējot saņemto pieteikumu skaitu, 44% kā galveno iemeslu konkrētas izglītības programmas izvēlei min vēlēšanos labāk paveikt pašreizējo darbu, 39% - lai palielinātu iespējas mainīt darbavietu vai profesiju, savukārt 38% atzīmēja iespēju uzlabot karjera iespējas esošajā darba vietā.

Mācības izglītības programmās sāksies tuvāko mēnešu laikā

Šobrīd VIAA vērtē pieteicēju atbilstību projekta nosacījumiem un par pārbaudes rezultātiem dalībniekus informēs e-pastā. Pēc pārbaudes veikšanas VIAA informāciju nodos izglītības iestādēm, kas tālāk sazināsies ar tiem dalībniekiem, kuri atbilst projekta nosacījumiem, lai vienotos par mācību grupu komplektēšanu un mācību līgumu slēgšanu. Mācību grupu komplektēšana un mācību uzsākšana plānota no šī gada maija otrās puses.

Pieņemtie grozījumi Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtību, ļaus izglītības iestādēm īstenot 9. kārtā piedāvātās izglītības programmas arī attālināti. Izņēmums ir izglītības programmas ar DigComp apguves pamata līmeni 1, kur attālināti var īstenot ne vairāk kā 30% no izglītības programmas stundu skaita

Pieteikties izglītības programmās varēja jebkurš strādājošais vai pašnodarbinātais Latvijas iedzīvotājs vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, un strādājoši pensionāri.

Lai motivētu Latvijas strādājošos iedzīvotājus apgūt jaunas prasmes un zināšanas, mācību izmaksas 90% apmērā sedz Eiropas Savienības fondi un valsts, savukārt strādājošā līdzmaksājums ir 10%. Nodarbinātām personām no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām mācības ir bez maksas.

Par projektu

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb Mācību pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, ieguldot vairāk nekā 45 miljonus eiro. Projektu no 2017. līdz 2023. gada beigām īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru.

Iespēja apgūt digitālās prasmes Mācību pieaugušajiem projekta 9. kārtas ietvaros notiek Eiropas Savienības Prasmju gada (#EuropeanYearOfSkills) ietvaros.

Sīkāka informācija:
Mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv

Projekta īstenošanas pamats: Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē 15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”

Atgriezties