Nodarbinātām personām iespēja līdz 6. novembrim pieteikties mācībām ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu
Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33

Esi nodarbināta persona un vēlies apgūt jaunas kompetences vai pārkvalificēties? Tikai līdz 6. novembrim Jums ir iespēja pieteikties mācībām!

Visā Latvijā 55 mācību iestādes piedāvā 743 izglītības programmas.

Lai izvēlētos piemērotāko programmu un pieteiktos mācībām, aicinām izmantot konsultanta palīdzību. Jelgavas pilsētā Pieaugušo izglītības koordinators šajā projektā ir Diāna Alatirjova, tel.nr. 63012149, e-pasta adrese: diana.alatirjova@zrkac.jelgava.lv.

Neformālās izglītības programmas vai profesionālās tālākizglītības programmas var izvēlēties 4 nozarēs:

 • Būvniecība,
 • Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas,
 • Kokrūpniecība,
 • Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības.

Kas var pieteikties?

Strādājošie:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam,
 • ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību.

Kam ir priekšrocība uzņemšanā?

Priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

 • vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesijas:
  • pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki,
  • kvalificēti strādnieki un amatnieki,
  • iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri,
  • vienkāršajās profesijās strādājošie.
 • vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā "Atbalsts ilgākam darba mūžam",
 • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

Kādas ir mācību izmaksas?

 • mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums,
 • nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • aizpildīta pieteikuma veidlapa
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu (profesionālās tālākizglītības programmās)
 • izziņa par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ja attiecināms)

Sīkāka informācija: Mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv un www.viaa.gov.lv.

Atgriezties