Iespēja pieteikties FasTracKids Fundamentals nodarbībām sestdienās
Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33

„FasTracKids Fundamentals” ir mācību programma, kas sniedz iespēju attīstīt 21. gadsimtam nepieciešamās kompetences – radošumu, kritisko domāšanu, komunikāciju, sadarbību un pārliecību par sevi.

No 2018. gada 6. janvāra sestdienās piedāvājam Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) apgūt „FasTracKids Fundamentals” moduļa "Radošā literatūra" nodarbības.

Komplektējam piecgadīgo bērnu grupu. Nodarbību ilgums ir divu mācību stundu apjomā (vienas mācību stundas ilgums – 45 min.), reizi nedēļā. Viens modulis ilgst 8 nedēļas (16 mācību stundas), maksa ir 101 EUR. Nodarbības notiek mazās grupās (8 – 10 bērni grupā).

Pieteikšanās pa tālr. 63012152, 63012153 vai rakstot e-pastu: sanita.sabanska@zrkac.jelgava.lv.

Katra no nodarbībām progrmmā „FasTracKids Fundamentals” ir veidota, lai atraisītu bērna dabisko vēlmi izzināt lietu parādības caur eksperimentiem un citām aktivitātēm interaktīvā veidā.

Programma vairo bērna iztēli, palīdz saprast, kā iegūtās zināšanas var izmantot konkrētu problēmu risināšanā. Metodikā tiek akcentēta arī komunikatīvā kompetence – spēja komunicēt šī vārda plašākajā nozīmē: gan spēja klausīties, gan uzdot jautājumus, gan sadarboties grupā, gan izspēlēt lomu spēles, gan prezentēt savu veikumu kameras priekšā, tādējādi iegūstot pārliecinātību par sevi.

Atgriezties