"Kompetenču pieeja mācību saturā". Projekts "Kompetenču pieeja mācību saturā"

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
Atbildīgais: S. Šabanska

Dalībnieki: skolu vadības komandas pēc pieteikuma

Atgriezties