Bērnu tiesību aizsardzība pedagogiem

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
Atbildīgais: I. Leilande

Dalībnieki: pedagogi

Kursu programmas anotācija

Atgriezties