Datu analīze un pārskatu veidošana

Eiropas Sociālā fonda projekts "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" (Nr. 8.4.1.0/16/I/001)

Atgriezties