Metodiskā darba prioritātes 2018./2019. māc. g.

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
Atbildīgais: S. Šabanska

Dalībnieki: direktoru vietnieki izglītības jomā, kas atbild par metodisko darbu

Atgriezties