Jelgavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku izglītības jomā / metodiķu informatīvā sanāksme

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
Atbildīgais: I. Dakne, S. Joma

Dalībnieki: Jelgavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki izglītības jomā / metodiķi

Atgriezties