Zinātnieku nakts

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
Atbildīgais: S. Bukbārde
Atgriezties