Sociālās un pilsoniskās jomas diena
Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
Atbildīgais: mācību jomu koordinatori, D. Pētersone-Gūtmane, I. Leilande

Dalībnieki: pedagogi

Pārējo mācību jomu dienas, kas plānotas novembrī, tiks precizētas.

Atgriezties