21. gadsimta prasmju attīstīšana klases stundās

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
Atbildīgais: L. Damberga

Dalībnieki: 7.–12. klašu audzinātāji

Kursu programmas anotācija

Atgriezties