Praktisko darbu darbnīca PII pedagogiem

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
Atbildīgais: I. Dakne

Dalībnieki: PII pedagogi

Atgriezties