Praktisko darbu darbnīca pirmsskolas skolotājiem
Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
Atbildīgais: I. Dakne

Dalībnieki: pirmsskolas skolotāji

Atgriezties