Pozitīvi risinājumi audzināšanas darbā

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
Atbildīgais: I. Leilande

Dalībnieki: pedagogi pēc pieteikuma

Kursu programmas anotācija

Atgriezties