Veselības un fiziskās aktivitātes jomas diena

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
Atbildīgais: M. Actiņa, N. Gorškova, I. Leilande

Dalībnieki: sporta skolotāji

Atgriezties