Kā pilnveidot pirmsskolas un sākumskolas skolēnu medijpratību un attīstīt droša interneta lietošanas prasmes

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
Atbildīgais: S. Šabanska

Dalībnieki: pedagogi pēc pieteikuma

Atgriezties