Spēles "Atklāj Jelgavu 100 veidos" izmantošanas iespējas skolā

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
Atbildīgais: L. Damberga

Dalībnieki: pedagogi

Atgriezties