Kompetenču sesija Jelgavas 4. sākumskolā

Vieta: Jelgavas 4. sākumskola
Atbildīgais: S. Šabanska, A. Škinča

Dalībnieki: pedagogi

Atgriezties