Kompetenču sesija Jelgavas 3. sākumskolā

Vieta: Jelgavas 3. sākumskola
Atbildīgais: D. Pētersone-Gūtmane, A. Škinča

Dalībnieki: pedagogi

Atgriezties