„Atbalsts matemātikas un dabaszinību pedagogiem un skolēniem mācību procesa pilnveidošanai lingvistiski neviendabīgā vidē un pārejai uz mācībām latviešu valodā” (LVA)

Vieta: ZRKAC
Atbildīgais: I. Leilande

Dalībnieki: matemātikas un dabaszinību pedagogi

Atgriezties