Microsoft IT akadēmija

Vieta: ZRKAC
Atbildīgais: A. Škinča

Dalībnieki: 10. – 12. kl. skolēni pēc pieteikuma

Atgriezties