Vispārējās vidējās izglītības mācību satura un plānošanas principu apspriešana, rezultātu apkopošana un nosūtīšana projektam „Kompetenču pieejā balstīts mācību saturs”

Atbildīgais: mācību jomu vadītāji

Dalībnieki: mācību jomu vadītāji un pedagogi

Atgriezties