Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas sanāksme

Vieta: Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija
Atbildīgais: D. Blūma, D. Pētersone-Gūtmane

Dalībnieki: kulturoloģijas skolotāji

Atgriezties