Dabaszinātņu jomas sanāksme

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
Atbildīgais: B. Daģe, D. Pētersone-Gūtmane

Dalībnieki: skolu komisiju vadītāji (fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija, dabaszinības)

Atgriezties