SKOLA 2030 konference pirmsskolai "Darbojos, izzinu – mācos ar prieku"

Vieta: Valmiera
Atbildīgais: S. Joma

Dalībnieki: pēc pieteikuma

Pl. 7:30 izbraukšana no JIP

Atgriezties