21. gadsimta prasmes izglītībā
Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
Atbildīgais: L. Damberga

Dalībnieki: pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi

Atgriezties