Seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un skolu direktoru vietniekiem

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
Atbildīgais: S. Joma, I. Dakne

Dalībnieki: PII vadītāju vietnieki un skolu direktoru vietnieki

Atgriezties