Pedagoģiskā procesa īstenošana atbilstoši skolēna temperamenta tipam

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
Atbildīgais: I. Leilande

Dalībnieki: skolotāji

Atgriezties