Nāc mācīties Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā!
Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs aicina pilnveidot profesionālo kompetenci, lai veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Mācības piedāvājam Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros.

Neformālās izglītības programmas


Izglītības programma "Datu analīze un pārskatu veidošana" - PIETEIKTIES 

Iepriekšējā izglītība: Labas prasmes datoru lietošanā un padziļinātas MS Excel
Mācību ilgums: 1,5 mēneši (40 h)
Grupas lielums: 8 - 12 personas
Kopējā mācību maksa*: 180,00 EUR
Līdzmaksājums 10%*: 18,00 EUR


Izglītības programma "Digitālās prasmes darba vajadzībām" - PIETEIKTIES

Iepriekšējā izglītība: Nepieciešamas pamatprasmes digitālo tehnoloģiju izmantošanai
Mācību ilgums: 7 nedēļas (40 h)
Grupas lielums: 6 - 12 personas
Kopējā mācību maksa*: 180,00 EUR
Līdzmaksājums 10%*: 18,00 EUR


Izglītības programma "Dizaina domāšana uzņēmējiem" - PIETEIKTIES

Iepriekšējā izglītība: Izpratne par savu darbības jomu un vēlme attīstīt jaunus produktus vai pakalpojumus, uzlabot esošos
Mācību ilgums: 2,5 mēneši (64 h)
Grupas lielums: 6 - 20 personas
Kopējā mācību maksa*: 288,00 EUR
Līdzmaksājums 10%*: 28,80 EUR


Izglītības programma "Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai" - PIETEIKTIES

Iepriekšējā izglītība: Apgūta pamatizglītība, spējas veikt informācijas novērtēšanu un analīzi, prasme veikt uzdevumus patstāvīgi un komandā.
Mācību ilgums: 3 mēneši (48h)
Grupas lielums: 6 - 20 personas
Kopējā mācību maksa*: 216,00 EUR
Līdzmaksājums 10%*: 21,60 EUR


Izglītības programma "Komandas darba vadīšanas ABC" - PIETEIKTIES

Iepriekšējā izglītība: Vidējā izglītība/darba pieredze uzņēmumā
Mācību ilgums: 3 mēneši (80h)
Grupas lielums: 6 - 20 personas
Kopējā mācību maksa*: 360,00 EUR
Līdzmaksājums 10%*: 36,00 EUR


Izglītības programma "Produkta veidošana un pārdošana" - PIETEIKTIES

Iepriekšējā izglītība: Izpratne par darbības jomu un priekšstats par produktu, kas tiks pārdots
Mācību ilgums: 2,5 mēneši (62h)
Grupas lielums: 6 - 20 personas
Kopējā mācību maksa*: 279,00 EUR
Līdzmaksājums 10%*: 27,90 EUR


Izglītības programma "Profesionālā angļu valoda mehāniķiem"  - PIETEIKTIES

Iepriekšējā izglītība: Profesionālās pilnveides modulis ir paredzēts profesionālo kompetenču pilnveidošanai mehāniķiem
Mācību ilgums: 3,5 mēneši (80h)
Grupas lielums: 6 - 12 personas
Kopējā mācību maksa*: 360,00 EUR
Līdzmaksājums 10%*: 36,00 EUR


Izglītības programma "Saziņa 21. gadsimtā – digitāli kompetents pilsonis" - PIETEIKTIES

Iepriekšējā izglītība: Bez priekšzināšanām digitālo tehnoloģiju izmantošanā
Mācību ilgums: 9-12 nedēļas (72h)
Grupas lielums: 6 - 12 personas
Kopējā mācību maksa*: 324,00 EUR
Līdzmaksājums 10%*: 32,40 EUR


* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darba devējs. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas!

KAS VAR PIETEIKTIES?

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji*:

  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri;
  • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību; 
  • jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un darba attiecībās. 
Priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:
  • vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība),
  • vecumā no 50 gadiem, kas NVA projektā „Atbalsts ilgākam darba mūžam” saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei,
  • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.
*strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē.
 

Mācību maksa:

  • mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums,
  • mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.

Nodarbinātajiem pieejamais atbalsts projekta laikā:

 

Pieteikšanās līdz 28. jūnijam, tiešsaistē macibaspieaugusajiem.lv !

Tālrunis un e-pasts uzziņām: ilze.osite@zrkac.jelgava.lv, T. 63012169

Atgriezties