Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
Atbildīgais: I. Leilande

Dalībnieki: pedagogi, izglītības iestāžu darbinieki

Atgriezties