Latviešu valodas apguve sākumskolā: atbalsts pedagogiem, strādājot lingvistiski neviendabīgā vidē

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
Atbildīgais: D. Pētersone-Gūtmane

Dalībnieki: pedagogi pēc pieteikuma

Atgriezties