Mācību procesa īstenošana vispārizglītojošās skolās skolēniem ar mācīšanās traucējumiem

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
Atbildīgais: D. Pētersone-Gūtmane

Dalībnieki: pedagogi pēc pieteikuma

Kursu programmas anotācija

Atgriezties