Pedagoģiskā palīdzība un atbalsta pasākumi skolēniem ar mācīšanās traucējumiem pamatskolā

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
Atbildīgais: D. Pētersone-Gūtmane

Dalībnieki: pedagogi pēc pieteikuma

Kursu programmas anotācija

Atgriezties