Digitālās prasmes darba vajadzībām
Vieta: Svētes 33

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Sīkāka informācija:
Mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv un www.viaa.gov.lv.

 

Atgriezties