Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām

Vieta: Jelgavas pamatskola "Valdeka" - attīstības centrs
Atbildīgais: G. Balode, L. Gutnika

Dalībnieki: vispārējās izglītības iestādes pedagogi pēc pieteikuma, liga.gutnika@izglitiba.jelgava.lv

Atgriezties