Darba seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem un skolu direktoru vietniekiem izglītības jomā

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
Atbildīgais: I. Dakne

Dalībnieki: PII vadītāju vietnieki un skolu direktoru vietnieki

Atgriezties