Valodu jomas pedagogu sanāksme

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
Atbildīgais: A.Ozoliņa, I. Strode, D. Pētersone-Gūtmane

Dalībnieki: latviešu, angļu, vācu, franču, krievu (svešvaloda un mazākumtautību programma) valodu MK vadītājs un 1 pedagogs no iestādes

Atgriezties