Sociālās un pilsoniskās jomas pedagogu sanāksme

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
Atbildīgais: E. Šakurova, K. Romanovska, D. Pētersone-Gūtmane

Dalībnieki: vēstures un sociālo zinību pedagogi

Atgriezties