Matemātikas jomas pedagogu sanāksme

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
Atbildīgais: M. Jirgensone, D. Pētersone-Gūtmane

Dalībnieki: matemātikas pedagogi

Atgriezties