Sākumskolas pedagogu sanāksme

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
Atbildīgais: E. Dinsberga, Dz. Zingule, D. Pētersone-Gūtmane

Dalībnieki: sākumskolas pedagogi

Atgriezties