Sociālo pedagogu seminārs

Vieta: Jelgavas izglītības pārvalde, Svētes ielā 22
Atbildīgais: L. Vilcāne

Dalībnieki: sociālie pedagogi

Atgriezties