Pedagogu digitālo prasmju pašnovērtējuma testa izpilde

Vieta: Jelgavas pilsētas izglītības iestādes
Atbildīgais: A. Škinča

Dalībnieki: skolotāji

Līdz 18. oktobrim

Atgriezties