Jelgavas pilsētas privāto izglītības iestāžu vadītāju sanāksme

Vieta: Jelgavas izglītības pārvalde, Svētes ielā 22
Atbildīgais: G. Auza, S. Joma

Dalībnieki: Jelgavas pilsētas privāto izglītības iestāžu vadītājas

Atgriezties